FacebookTwitterGoogle PusLinkedIn
Kesyonè Enfòmasyon sou Pasyan ak sou Gwosès
  

Kesyonè Enfòmasyon sou Pasyan ak sou GwosèsENFÒMASYON KONSÈNAN PATNÈ A (si pasyan an ansent alòs “patnè” vle di se papa tibebe a)


ENFÒMASYON AK OTORIZASYON POU KONTAKTE PASYAN AN

NON WI
Selilè Kay Travay
NON WI        Si ou reponn WI, bay enfòmasyon ki anba la a yo:  • Pasyan an gen dwa pou anile pèmisyon an pou mesaj vokal konfidansyèl la
  • Pasyan an pran responsablite pou enfòmasyon ki rete nan mesaj vokal konfidansyèl la

ENFÒMASYON SOU DOKTÈ OSWA KLINIK KI BAY REFERANS LAN


ENFÒMASYON SOU GWOSÈS AK FASON MOUN NAN EKSPOZE

NON WI
NON WI


Depi ou ansent, èske ou te janm gen/pran:

(oubyen si ou pa ansent, make tout sa ou te deja genyen/pran)

NON WI
NON WI     
NON WI     
NON WI     
NON WI     

Èske ou te gen youn nan pwoblèm sante sila yo?

NON WI
NON WI
NON WI
NON WI
NON WI

TOUT ENFÒMASYON KI ANLÈ YO KÒRÈK DAPRE SA MWEN KONNENLatest Blog

Pre-term Labor Risks and Complications

Learn more about hospital based special care units that utilize a team ..

Tips for Prenatal Care during a High Risk Pregnancy

While you need good care during any pregnancy, a high risk one needs ex ..
View All

What our patients say

"I just wanted to say THANK YOU. I have read up on quite a bit of expecting moms experiences with their ultrasounds around the country and they were less then favorable, some horrible. But our (my husband and I) visit to your Baptist office was wonderful. The office is nice and decor is great. The tech was patient and educated. She answered all our questions, some before we even asked. She gave us her undivided attention and took her time. I am looking forward to my next appointment. Great service provided!" Ronnita W.,  Miami

View All
6200 Sunset Drive, Suite 301, South Miami, FL 33143, Office: (305) 669-9521, Emergency: (305) 669-9521, Fax: (305) 669-9735
11760 S.W. Bird Road, Suite 329, The Atrium Medical Building, Miami, FL 33175, Office: (786) 621-5300, Fax: (786) 621-5303
Mount Sinai Medical Center, Professional Medical Building, 4308 Alton Road, Suite 730, Tel: (305) 403-1234, Fax: (305) 403-0345
Ft. Lauderdale Office, 3107 Stirling Rd, Suite 106, Ft Lauderdale, Fl 33312, Tel: 305-859-7809, Fax: (305) 859-7790
North Shore Medical Ctr. 1190 NW 95 ST, Suite 204, Miami, FL 33150, Office: (305) 691-2180, Fax (305) 691-2182
Hialeah Hospital Medical Arts 777 East 25 ST, Suite 402, Hialeah, FL 33013, Tel: 305-835-7909, Fax: 305-835-9353